Sungiitti pyramidi  39-40mm 51-57g

Sungiitti pyramidi 39-40mm 51-57g

75,00 €
sis. 24 % ALV
Sungiitti- Shungite


Sungiitti (engl. Shungite) on ainutlaatuinen ilmiö. Tällä kivellä on erittäin laaja vaikutuksien kirjo. Tärkein ominaisuus on tasapainon palauttaminen ihmisen sähkö- ja magneetti­ken­tis­sä. Sillä  on kyky ylläpitää ja palauttaa ihmisen energiat ja suojata ympäristön haittavaiku­tuk­silta. Yksi tehokkaasta käyttö­muodos­ta on sungiitista valmistetut pienet pyramidit.


Sungiittia löytyy vain äänisen rantamilta Karjalasta, Venäjältä, Sungasta. Sungiittia löy­det­tiin 1.kerran 1800-luvun alussa ja sitä käytettiin pääasiassa polttoaineena. Sen omalaatui­sta koostumusta ei kuitenkaan tajuttu vielä kymmeniin vuosiin. Sungiitti sisältää fulleriineja - tai koostuu fulleriineista; fulleriini on timantin ja grafiitin ohella yksi hiilen rinnakkais­olo­muo­doista. Fulleriinit, hiilipallot, keksittiin tutkimuslaboratoriossa 1985 grafiittitutkimuksen yhteydessä. Fulleriinin keksimiseen saakka timantti ja grafiitti olivat ainoat tunnetut hiilen puhtaat muodot. Löytäjät R.Curl, H.Kroto ja R.Smalley saivat Nobelin kemian palkinnon 1996. Löydön innoittamana Arizona State Universityn tutkijat S.Tsipursky ja P. Buseck läh­ti­vät etsimään, löytyisikö koostumusta laboratorio-olosuhteiden ulkopuolelta. Ja löytyihän sitä v.1992: mustia kiiltäviä kiviä Sungan vanhoista kaivoksista, Karjalasta - ensimmäinen todiste siitä, että shungiittia löytyisi myös luonnosta. Sungiittiin on törmätty myös avaruu­dessa.


Fulleriini koostuu tasan 60:stä tai 70:stä hiiliatomista (C60; C70). Avaruuden lisäksi fulle­rii­nia löytyy myös maapallolta: muinaisjäännöksistä, permi- ja triaskauden rajalla syntyneistä kerrostumista. Tämän ilmakehän sisäpuolelta fulleriinia löytyi ensimmäisen kerran juuri sun­giitista. Sitä on myös valmistettu keinotekoisesti. Fulleriinit syntyvät äärimmäisen pai­neen ja kuumuuden alla - mm. punaisiksi jättiläisiksi kehittyneissä tähdissä. Sungiitin arvoi­tus raavituttaa tiedemiesten päitä edelleen: vieläkään ei ole täysin käsitetty, miten sungii­tilla voi olla sellainen rakenne. Fulleriinia on yritetty etsiä myös muista maan mine­raaleista - ja löydettykin. Coloradon vuorilta on löytynyt fulleriinia sisältäviä kiiltäviä mus­tia kiviä, ful­gu­riitteja, jotka syntyvät, kun salama iskee maahan. Myös muukalais­fulle­riinia jossain päin maapalloa epäillään olevan: ainakin kahden meteoriitin jäljiltä maahan on jää­nyt fulleriinia. Fulleriini on aiheuttanut myös monenlaisia spekulaatioita, joista hurjim­pien mukaan aine saapui aikanaan meteoriitin muodossa maan kamaralle ja oli voimaanpaneva sykäys elä­män syntymiselle...


Sungiitti sai siis nimensä karjalaisen Sunga- kylän mukaan. Se edustaa välimuotoa amor­fisen hiilen ja grafiitin välillä. Sungiitti on kivihiilen tapainen, mutta sen muodostuminen ei ole kasviperäistä. Geologit väittävät, että sungiitti on muodostunut noin 2 miljardia v. sitten, kun maapalloa asuttivat vain bakteerit ja yksisoluiset eliöt. On mahdollista, että juuri niitten elämänmeno johti sungiitin syntyyn. Tässä ainutlaatuisessa mineraalissa löytyy korkea­mole­kyyliset hiilen yhdisteet jotka muistuttavat rakenteeltaan jalkapallon pintaa. Niiden si­säl­lä voi löytyä muita atomeja, jotka edustavat lähes kaikkia alkuaineita. Maanalaiset vedet, jotka virtaavat sungiittimuodostumien läpi tunnetaan parantavista vaikutuksista.


Pietari Suuren käskyn mukaan, v.1719 suuremman lähteen lähelle perustettiin "Marsiali Vedet" nimi­nen parantola. Siellä hoidettiin haavoittuneita ja sairaita sotilaita. Sungiitti puh-dis­taa  erinomaisesti. Jo Pietari Suuren ohjeissa neuvottiin jokaista rivimiestä pitämään repus­saan kyykiven (vanhanaikainen nimi sungiitille, joka korostaa sen mustan värin) ja laittamaan sen vesikattilaan, jotta vatsa pysyisi hyvässä kunnossa. Historioitsijat kirjoit­ta­vat, että taistelun aikana juuri sungiitti pelasti armeijan mahataudilta. Meidän aika­namme on todistettu, että sungiitti puhdistaa veden bakteereista. Tärkeä sungiittiveden ominaisuus on sen allergia­vastainen toiminta. Stressin aikana energia tukkeutuu. Jatkossa tämä voi johtaa fyysisiin sairauksiin. Mitä ihmisen pitäisi tehdä jos hänellä on hermot kireällä, stres­siä tai masennus­ta? Tässähän sungiitti tulee juuri avuksi, joka poistaa jännitykset, rentout­taa, poistaa umpi­kujat ja energiatukokset, sekä aktivoi kehon energianvaihtoprosessit solu­tasolla. Toisin sanoin, sungiitti palauttaa biokentän perustasolle. Tämä yllättävä omi­nai­suus toi mineraa­lille suojakiven maineen. Hoitava sungiittipyramidi on pienoismalli Egyp­tin pyramideista, jossa mittasuhteet on tarkasti säilytetty. On todistettu, että pyramidi neutralisoi maan haital­liset ja sairaalloiset alueet ja myötävaikuttaa ihmisen terveyteen.


Tutkimukset osoittivat, että parhaat suojavaikutukset omaa pyramidi, joka on valmistettu sungiitista. Yleiset pyramidi­en ominaisuudet vain korostuvat sungiittipyramideissa sungiitin poikkeuksellisten omi­nai­suuksien myötä. On todettu, että sungiittipyramidien ympärillä ole­van positiivisen bio­kentän säde on suurempi verrattuna muista materiaaleista valmis­tettu­jen pyramidien vaiku­tus­säteisiin. Esim. kvartsiitti, laspis ja nefriittipyramidien vaikutuselue ylettyy 0,5-3 m etäi­syydelle, kun taas sungiittipyramidien ympärille syntyvä vaikutusalue ylet­tyy yli 5 m pää­hän. Sungiitista valmistetut pyramidit vahvistavat elimistön bioenergiaa. Sen säännöllinen käyttö tasoittaa elimistön energioita, sekä lataa ja vahvistaa elimistön bio­kenttää. Sungiitti­pyramidit kykenevät vähentämään pyramidin vieressä olevaan ihmi­seen kohdistuvia ympä­ris­tön aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Ne nostavat immuni­teet­tia, parantavat vointia, poistavat hermojännityksia ja päänsärkyjä, sekä auttaa unettomuu­dessa. Sungiittipyramidi siten vahvistaa elinvoimaa. Sähköjohtavuutensa ansiosta sungiitti­pyramidi kykenee suojaamaan sisätiloja sähkölaitteiden aiheuttamalta sähkömagneetti­sel­ta säteilyltä.


Siksi on myös hyvä pitää kotona pientä pyramidia. Pyramidin lähistöllä koriste-esineet, kolikot ja muutkin tavarat puhdistuvat haittaenergiasta. Sungiittipyramidien käyttö toimis­totiloissa tekee ilmapiiristä sopuisamman ja suorituskyky nousee. Potilaan sängyn viereen sijoitettuna sungiittipyramidi nostaa hänen parantumiskykyään. Koululaisen pulpetilla pyra­midi parantaa keskittymiskykyä. Kiven hoito: Vie pyramidi ulos 2-3 viikon välein puh­distu­misen ja suojausominaisuuksien latautumista varten.


Immuunijärjestelmän puhdis­ta­minen sungiittipyramidin avulla: Laita pieni hiottu pyramidi (3-4 cm leveä) kämmeneen. Purista käsi nyrkkiin ja laita sormet vuorotellen pyramidin hui­pulle, aloittaen peukalosta. Sen jälkeen parin minuutin aikana tee puristus- ja vapautumis- liikkeitä kädellä pitäen pyramidin kourassa. Sitten käännä pyramidin ylösalaisin ja pidä sen siinä asennossa 5-10 minuuttia.


Sungiittia on käytetty pigmenttinä jo kauan - sitä ei vain ole tunnistettu nimenomaan sungii­tiksi vaan sitä on pidetty muuten vain hyvälaatuisena hiilivärinä. Sungiittia on tunnistettu pigmenttinä mm. venäläisistä ikoneista. Aiemmin sungiittia on käytetty myös polttoaineena.  Sungiitin fulleriinin arvioidaan auttavan mm. HIVin nujertamisessa. Kosmetiikkayhtiöt ovat huomanneet antioksidanttiesten fulleriinien avuksi matkalla kohti rypytöntä ihoa. Sungiittiteestä saamme elinvoimaa! Energia YIN.

 

  •     
  • Kemiallinen     kaava  - C      

        
  • Kovuus      3,5 - 4,0    

        
  • Astrologia:     Sopii kaikille horoskooppimerkeille.


Arvosana