Kirjomaasälpä

Koska on maasälpä, niin heijastelee samoin kuin kuukivi.