Kukersiitti - Viron palava kivi - Oil shale

Bryozoan fossiileja Ordovician kukersiittiöljyliuskeessa Pohjois- Virossa. Kivessä on erilaisia fossiilisia sammaleläimiä.

Kukersiitti on vaaleanruskeaa merityyppistä ordoviciaanista öljyliusketta. Se on alimmasta ylä-ordovikialaismuodostuksesta, joka muodostui noin 460 miljoonaa vuotta sitten. Se sai nimensä Koillis-Virossa sijaitsevan Kukrusen kartanonsaksankielisen nimen mukaan venäläisen paleobotanikon Mihail Zalesskyn toimesta vuonna 1917.

Öljyliuske, palavakivi eli kukersiitti (engl.oil shale, vir.põlevkivi eli palava kivi) on joukko väriltään mustasta tummanruskeaan vaihtelevia liuskeita, jonka sisältämästä kerogeenistä voidaan pyrolyysin avulla valmistaa öljyä 450–500 °C:n hapettomassa lämpötilassa. Sitä käytetään nykyään muun muassa sähköntuottamiseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti öljyn tuottamiseen.

Öljyliuske on kivihiilen tapaan syntynyt miljoonia vuosia sitten maanpuristukseen jääneistä orgaanisista aineksista. Sitä esiintyy merkittävässä määrin muun muassa. Virossa, jossa se on maan tärkein luonnonvara.

Öljyliuske muodostuu kolmesta aineosasta: karbonaateista (kalsiitti ja dolomiitti, 15–70 %), orgaanisesta aineesta (leväjäännöksiä10–60 %) ja terrigeenisestä aineesta (15–55 %).

Öljyliuske, orgaanisesti rikas sedimenttikivi, kuuluu sapropeli polttoaineiden ryhmään. Sillä ei ole tarkkaa geologista määritelmää eikä erityistä kemiallista kaavaa, eikä sen saumoilla aina ole erillisiä rajoja. Öljyliuskeet vaihtelevat huomattavasti mineraalipitoisuutensa, kemiallisen koostumuksensa, iän, kerogeenityypin ja laskeumahistorian suhteen.

Ihminen on käyttänyt öljyliuskea polttoaineena esihistoriallisista ajoista lähtien, koska se palaa yleensä ilman käsittelyä.

4 tuotetta
  • Sivu 1 / 1