Gelioliitti- Geliolite- Г е л и о л и т

 Maasälpä, kuukiven muunnos.