Gelioliitti- Geliolite- Г е л и о л и т

 Venäjä, Murmanskaja, Khibiny. Hiipinätunturi/Venäjä