Septaria- Septaria- С е п т а р и я


Keltainen on kalsiittia, halkeiluraoissa on savi- ja hiekkapitoisia aineita, jossa on mikrofossiileja.