Serpentiniitti- Serpentinite- с е р п е н т и н и т

-30%
Muna: Serpentiniitti 50g, pituus n. 4cm. Handmade in Finland!
-30%
Tuikkualusta: Serpentiniitti , 6 tuikulle
42,00 € 60,00 €
-30%
Tuikkualusta: Serpentiniitti, 3 tuikulle
21,00 € 30,00 €
-30%
Tuikkualusta: Serpentiniitti, 5 tuikulle
35,00 € 50,00 €