Spektroliitti - Spectrolite- с п е к т р о л и т

SPEKTROLIITTI-Ylämaa, Suomi-Finland. Spektroliittia löydettiin v. 1940 louhittaessa ns. Salpalinjan panssariestekiviä Ylämaalta. Se on maamme arvokkain korukivi. Suomesta saatavaa labradoriittia nimitetään spektroliitiksi

50,00 €
35,00 €
6,00 €
145,00 €
145,00 €