Mansikkakvartsi- Strawberry quartz/ А в а н т ю р и н

Mansikkakvartsi- Strawberry quartz/ ? ? ? ? ? ? ? ? ?